Έλεγχος ακοής σημαίνει ποιότητα ζωής για όλους
Αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων και αλλεργιών
Έγκαιρη διάγνωση και επέμβαση, μόνο, όπου κρίνεται απαραίτητο
Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα, η συχνότερη μορφή ρινίτιδας.
Κρεατάκια ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετούς γονείς και που πολλά παιδιά υποφέρουν εξαιτίας τους..

Περίοδος έξαρσης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος

Μια συχνή κατάσταση που συνήθως διαλάθει της προσοχής μας.

Μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων ροχαλίζουν περιστασιακά ενώ σε μόνιμη βάση ροχαλίζουν το 25% των ενηλίκων.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην εξωνοσοκομειακή κατανάλωση αντιβιοτικών και ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα...