Χρήσιμες Πληροφορίες

Εξειδίκευση

1.

Έλεγχος ακοής ενηλίκων και παιδιών

Τονική ακοομετρία, τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, παιχνιδοακοομετρία
2.

Ενδοσκόπηση ανωτέρου αναπνευστικού

Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγος, στοματοφάρυγγος, λάρυγγος με χρήση εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων-καταγραφή video με κάμερα
3.

Διάγνωση και θεραπεία αλλεργιών

Δερματικά τεστ (prick test), ανοσοθεραπεία
4.

Διάγνωση και θεραπεία ιλίγγων

ΗΝΓ, χειρισμοί επανατοποθέτησης
5.

Χειρουργικές επεμβάσεις

Η Ιατρός συνεργάζεται με το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο όπου αναλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά και ενήλικες (Αδενοτομή-Αμυγδαλεκτομή, Πλαστική ρινικού διαφράγματος-Ρινοπλαστική, Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός-παραρρινίων, Μικρολαρυγγοσκόπηση, Επεμβάσεις τραχήλου κ.α.)